Vanliga frågor

""

Yakimas instruktioner säger att jag ska registrerar mitt köp online för min garanti men jag hittar inte var jag ska göra det. Var är det och vad ska jag göra?

För närvarande kräver vi inte att våra kunder registrerar sitt inköp online (gäller endast kunder i USA). Vänligen spara en kopia av ditt kvitto för att kunna göra eventuella anspråk i framtiden.

Jag behöver ersättningsnycklar. Hur kan jag få tag i dem?

Ersättningsnycklar kan beställas genom någon av våra Yakima återförsäljare med hjälp av artikelnumret 8872 följt av det 3-siffriga nyckelnumret. Om du inte vet ditt nyckelnummer kontaktar du en av våra signaturbutiker som kan använda en huvudnyckel för att avgöra vilken nyckel du behöver. Det är en bra idé att skriva ner nyckelnumret i ditt fordons bruksanvisning när du först köper din Yakima-produkt.

Jag behöver ersättningsdelar! Var kan jag köpa dem?

Ersättningsdelar kan beställas via någon av våra återförsäljare. Vi har ett stort antal vanliga delar, men vissa kan behöva beställas från utlandet.

Kan jag köpa direkt från er?

Vi är grossister och säljer inte direkt till allmänheten. Om du av någon anledning inte kan nå någon av våra återförsäljare har vi onlineförsäljare som är mer än villiga att stå till förfogande. Vänligen kontakta din lokala leverantör för detaljer med hjälp av vår Återförsäljarsökning eller kontakta kundtjänst: +31 2080 81425.

Butiker säger att jag inte kan köpa från dem. På vilka andra ställen kan jag få tag i mina delar?

Vissa av våra återförsäljare är inte medvetna om (eller så lagerför de inte) hela sortimentet som kan köpas via oss. Om de av någon anledning inte kan hjälpa till så be dem att kontakta oss å dina vägnar så ser vi till att hjälpa dem skaffa den del/de delar som du behöver.

Jag vill använda min garanti, hur går jag till väga?

För att göra anspråk på din garanti, vänligen returnera varan till inköpsstället med kvittot så kommer butiken att kontakta oss "