Integritetspolicy

Online sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur Yakima använder och skyddar all information som du uppger till oss när du använder den här webbplatsen. Vi är fast beslutna att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information med vilken du kan identifieras när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera den här sidan.

Samtycke

Genom att samtycka till detta sekretessmeddelande ger du oss tillstånd att behandla dina personuppgifter specifikt för de identifierade ändamålen. Samtycke krävs för att Yakima ska kunna behandla båda typerna av personuppgifter och samtycket måste ges uttryckligen. Där vi ber dig om känsliga personuppgifter, kommer vi alltid att berätta varför och hur informationen kommer användas.

Varför behöver Yakima hämta in och lagra personuppgifter?

Informationen vi samlar används för att tillhandahålla den begärda tjänsten, förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser, upprätthålla och förbättra våra produkter och tjänster och målinrikta våra marknadsförings- och affärsbeslut. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och kreditkortsuppgifter. Under alla omständigheter är vi fast beslutna att se till att den information vi hämtar in och använder är lämplig för detta ändamål och inte utgör intrång på din integritet.

Om du ansöker om en tjänst hos Yakima måste vi inhämta personligt identifierbar information för att kunna slutföra vår rekryteringsprocess.

Kommer Yakima att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer som har avtal med Yakima i samband med våra förehavanden med dig. Alla tredje parter som vi kan komma att dela dina uppgifter med är skyldiga att lagra dina uppgifter säkert och bara använda dem för att genomföra den tjänst de tillhandahåller på våra vägnar. När de inte längre behöver dina uppgifter för att genomföra den här tjänsten kommer de göra sig av med uppgifterna i enlighet med Yakimas procedurer. Om vi önskar vidarebefordra dina känsliga personuppgifter till en tredje part, gör vi det först när vi har erhållit ditt samtycke, såvida vi inte är lagligen skyldiga att göra något annat.

Hur använder Yakima de personuppgifter de hämtar in om mig?

Yakima kommer att behandla (inhämta, lagra och använda) den information du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med relevanta sekretesslagar. Vi kommer sträva efter att lagra din information noggrant och uppdaterat och inte behålla den längre än nödvändigt. Yakima är skyldiga att behålla information i enlighet med lagkrav, såsom information som behövs för inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska lagras kan även regleras av specifika branschkrav och överenskomna rutiner. Personuppgifter kan sparas utöver dessa perioder beroende på individuella affärsbehov.

Den del av din information som vi använder för marknadsföring kommer lagras hos oss tills dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha den här informationen.

Dina rättigheter

Vi har sammanfattat dina rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa. Vi rekommenderar att du läser relevanta lagar och vägledningar från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.
Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:
• Rätten till tillgång
• Rätten till rättelse
• Rätten till radering
• Rätten att begränsa bearbetningen
• Rätten att invända mot bearbetning
• Rätten till dataöverföring
• Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet och
• Rätten att återkalla samtycke.

Internationella överföringar av dina personuppgifter

Vi har kontor och anläggningar i Australien, Asien och USA. Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i något av dessa länder. Dataöverföringar skyddas av lämpliga skyddsåtgärder inom våra policyer och förfaranden för dataskydd.

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du accepterar, läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att anpassa sig till dig som individ. Webbapplikationen kan anpassa sig efter dina behov, det du gillar och ogillar, genom att inhämta och komma ihåg information om dina preferenser. Vi använder trafiklogg-cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera uppgifter om webbplatstrafik och förbättra vår webbplats för att kunna skräddarsy den efter kundernas behov. Vi använder denna information endast för statistiska analysändamål och sedan tas uppgifterna bort från systemet. Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats, genom att vi kan övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte tycker är det. En cookie ger oss inte tillgång till din dator eller någon information om dig, annat än de uppgifter du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis själv ändra dina webbläsarinställningar för att avvisa cookies om du föredrar det. Detta kan förhindra att du kan utnyttja webbplatsen fullt ut.

Säkerhet

Vi är fast beslutna att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller uppgivande har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och operativa procedurer för att skydda och säkra den information vi inhämtar via vår webbplats.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Du bör dock notera att när du använder dessa länkar för att lämna vår webbplats, har vi inte någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten av någon information som du uppger när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på den sekretesspolicy som gäller för webbplatsen i fråga.

Viktigt

Om du vid något tillfälle tror att den information om dig som vi behandlar är inkorrekt, kan du begära att få tillgång till informationen och även få den korrigerad eller raderad. Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att klicka här.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du tror att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är i enlighet med lagstiftningen, kan du lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten.