ANSVARSFRISKRIVNING

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls endast som allmän information. 

Informationen tillhandahålls av Yakima Europe Coöperatief U.A. och även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt lämnar vi inga löften eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, på att webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna, uppgifterna, priserna eller relaterad grafik på den är komplett(a), korrekt(a), pålitlig(a), lämplig(a) eller tillgänglig(a) för något syfte. Därmed är det helt ditt ansvar om du väljer att lita på sådan information. 

Vi tar inte under några omständigheter ansvar för förlust eller skador, inklusive men ej begränsat till indirekta förluster eller skador eller följdförluster eller följdskador, eller förlust eller skador till följd av dataförlust eller inkomstförlust som uppkommer till följd av, eller i samband med, användning av webbplatsen. 

På webbplatsen finns länkar till andra webbplatser som Yakima Europe Coöperatief U.A. inte har någon kontroll över. Vi kan inte kontrollera dessa webbplatsers natur, innehåll eller tillgänglighet. Att en länk finns på webbplatsen innebär inte nödvändigtvis att vi rekommenderar webbplatsen i fråga eller står bakom de åsikter som uttrycks på den. 

Vi gör allt vi kan för att se till att webbplatsen fungerar bra. Yakima Europe Coöperatief U.A. kan dock inte hållas ansvariga om webbaplatsen tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.