Cookie Policy för Yakima Europa och Australien

Denna policy hjälper till att förklara när och varför cookies kan komma att skickas till dig när du besöker webbplatserna för Yakima Europa och Yakima Australien (hädanefter i denna policy benämnda "vi", "oss" eller "våra") och hur du kan blockera och/eller radera cookies.

  • Vad är cookies och hur fungerar de?
  • Vad är de olika kategorierna av cookies?
  • Hur kan jag blockera och/eller radera cookies?
  • Ändras denna policy?
  • Återkoppling

1. Vad är cookies och hur fungerar de?

"Cookies" är information i textform som en webbplats överför till en persons hårddisk eller annan webbläsningsutrustning för rapporterings- och statistikändamål. Cookies tillåter webbplatsen att spara viktig information som gör din användning av webbplatsen enklare. En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen från vilken cookien har kommit, cookiens "livstid" och ett slumpmässigt genererat unikt nummer eller annat värde. Liksom de flesta webbplatser använder vi olika kategorier av cookies för olika ändamål för att förbättra din online-upplevelse.

Beroende på syftet använder vi session-cookies, vilka är tillfälliga cookies som förblir i din webbläsares cookie-fil tills du lämnar webbplatsen och persistent-cookies, som blir kvar i webbläsarens cookie-fil under en mycket längre tid (hur länge beror på den specifika cookiens livstid).

2. Vad är de olika kategorierna av cookies?

Cookies kan kategoriseras, enligt Internationella Handelskammarens rekommendationer, enligt följande:

Strikt nödvändiga cookies

"Strikt nödvändiga cookies" låter dig navigera på webbplatsen och låter dig använda funktioner som du specifikt har begärt. Utan dessa cookies skulle dessa funktioner inte fungera.

Strikt nödvändiga cookies tenderar att vara session-cookies som raderas när webbläsarsessionen avslutas.

Att acceptera dessa cookies är ett villkor för att använda webbplatsen, så om du avvisar dessa cookies kan vi inte garantera hur vår webbplats kommer att fungera under ditt besök.

Prestanda-cookies

"Prestanda-cookies" hämtar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker och om det uppstår några fel. Dessa cookies hämtar inte in någon information som kan identifiera dig. All information hämtas in anonymt och används endast för att hjälpa oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, förstå vad som intresserar våra användare och mäta effektiviteten av vår annonsering. De gör det även möjligt för oss att följa det totala antalet besökare på vår webbplats. De flesta prestanda-cookies brukar vara session-cookies som raderas när webbläsarsessionen avslutas.

I vissa fall hanteras en del av dessa cookies av tredje part, men vi tillåter inte tredje part att använda cookies för något annat ändamål än det som anges ovan. Några av dessa prestanda-cookies som hanteras av tredje part är inte sessions-baserade och de kan ha olika utgångsdatum.

Vi använder en spårnings-cookie för att registrera besök på specifika sidor på vår webbplats. Den här cookien indikerar vilken annons som föranledde ditt besök. Genom att klicka på följande länk avvisar du att ta emot denna cookie:

http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Om du avvisar prestanda-cookies kan vi inte använda information från ditt besök för att förbättra din framtida webbplats.

Funktionalitets-cookies

"Funktionalitets-cookies" används för att tillhandahålla tjänster eller för att komma ihåg dina inställningar. Det kan inkludera ditt användarnamn om du har valt "kom ihåg mig" på en inloggningssida. Dessa cookies hjälper till att anpassa din Yakima webbupplevelse. De hjälper även till med administrationen av vissa andra aktiviteter, som t.ex. pristävlingar/kampanjer online. I dessa fall kan vi komma att associera personuppgifter med en cookie-fil.

Funktionskakor är till sin natur persistent-cookies så att vi kommer ihåg din dator när du återvänder till vår webbplats.

Några av dessa cookies hanteras av tredje part. Där så är fallet tillåter vi inte att tredje part använder dessa cookies för något annat ändamål än de som anges ovan.

Om du avvisar cookies, inklusive funktionalitets-cookies, kan det innebära att vi inte kan erbjuda dig vissa tjänster.

Inriktade cookies

"Inriktade cookies" hämtar in mest information om användare. Dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen.

Vi kommer inte använda en inriktnings-cookie utan ditt uttryckliga samtycke, vilket vi vanligtvis får genom att be dig att registrera dig och/eller välja en viss tjänst.

3. Hur kan jag blockera och/eller radera cookies?

Använd alternativen i din webbläsare om du inte vill ta emot en cookie eller om du vill ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie. Du kan enkelt radera alla cookies som har installerats i cookie-mappen i din webbläsare.

Välj "cookies" i "Hjälp"-funktionen i din webbläsare för information om var du hittar din cookie-mapp.

Om du avvisar alla cookies kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på den här webbplatsen och vissa webbsidor kanske inte fungerar på rätt sätt.

4. Ändras denna policy?

Från tid till annan kan det bli nödvändigt för oss att ändra denna cookie policy. Detta kan ha ett antal orsaker. Det är t.ex. för närvarande inte vår policy att aktivera inköp av vissa typer av varor online via någon av våra webbplatser, men om denna policy skulle ändras skulle vi vilja använda cookies för att hålla reda på dina online-inköp, för att hålla dina inköp säkra och för att hjälpa dig att göra dem. Så vi föreslår att du regelbundet kontrollerar för eventuella ändringar.

5. Återkoppling

Om du har några frågor eller feedback om vår Cookie Policy, kontakta oss på info@yakima.eu eller  info@yakima.com.au